Apr 06, 2021 9:42 AM

Barton Men 89 Cloud County 80; Barton Women 88 Allen County 50

Posted Apr 06, 2021 9:42 AM

Barton Men 89 Cloud County 80; Barton Women 88 Allen County 50