Jan 09, 2020 10:42 AM

Barton Men 74 Cloud County 67; Barton Women 78 Cloud County 57

Posted Jan 09, 2020 10:42 AM

Barton Men 74 Cloud County 67; Barton Women 78 Cloud County 57